Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Het kapitalisatiecontract ProCapi
Baloise Vie Luxembourg Het kapitalisatiecontract ProCapi
ProCapi, ons kapitalisatiecontract

Het kapitalisatiecontract voldoet aan de wetgeving van sommige Europese landen en is niet in elke van onze markten verkrijgbaar.

ProCapi is een kapitalisatiecontract waarvan het rendement aan beleggingsfondsen is gekoppeld.

Naast de verzekeraar, zijn de belangrijkste partijen in het contract:

  1. de onderschrijver: de persoon die het contract afsluit en de premie betaalt; deze beschikt in principe over alle aan het contract verbonden rechten.
  2. de begunstigde: de persoon die op de vervaldatum van het contract de uitkering ontvangt.

De intekenaar kiest zijn persoonlijke beleggingsstrategie en selecteert in welk activa de premie wordt belegd.

Gedurende de hele looptijd van het contract en afhankelijk van het land waarin hij woont, heeft de onderschrijver het recht om de verdeling van de activa van het contract te wijzigen.

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie