Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Polska
Portugal
Uw Luxemburgse levensverzekeringscontract op maat
Uw Luxemburgse levensverzekeringscontract op maat
Contact KID
Ontdek de Luxemburgse levensverzekering in rekeneenheden
Wie is Baloise Vie Luxembourg ? Baloise Vie Luxembourg S.A. biedt op maat gemaakte en innovatieve levensverzekeringsoplossingen voor ervaren beleggers die het beheer, het behoud en de overdracht van hun vermogen willen waarborgen.
Het levensverzekeringcontract in rekeneenheden Luxemburgse levensverzekeringen zijn een beleggingsconcept waarin de verzekeringsdekking wordt gecombineerd met vermogensbeheer en successieplanning, in overeenstemming met de juridische en fiscale regels die gelden in het land waarin de onderschrijver woont.
Meer informatie over Luxemburgs levensverzekeringscontract
Wat is een Luxemburgs levensverzekeringscontract?

Het Luxemburgse levensverzekeringscontract is een vermogensinstrument op maat. Het combineert lange-termijnbelegging met successieplanning. Er is namelijk keuze uit verschillende, door de Luxemburgse wetgeving toegestane fondsen en de mogelijkheid bestaat om de begunstigen bij overlijden vrij te kiezen. Omdat dit alles gebeurt in overeenstemming van het woonland van de verzekeringnemer, zorgt dit binnen Europa voor een unieke bescherming.

Waarom een Luxemburgs levensverzekeringcontract afsluiten?

Het Luxemburgse levensverzekeringscontract is fiscaal gezien neutraal voor mensen die niet in Luxemburg wonen. Luxemburg belast noch de premies, noch de kapitaalwinsten die bij afkoop of op de vervaldatum met het contract worden gerealiseerd. Datzelfde geldt voor het kapitaal dat bij overlijden van de verzekerde aan de begunstigde wordt uitgekeerd. De fiscale regels die van toepassing zijn op het Luxemburgse levensverzekeringscontract zijn die van het woonland van de verzekeringnemer of de begunstigde. Het levensverzekeringscontract is ook meeneem baar zodat het bij een wijziging van het woonland van de verzekeringnemer, gewoon kan volgen zonder te moeten worden afgekocht. Bovendien bestaat er in Luxemburg een beschermingssysteem dat uniek is in Europa. Tot slot biedt het Luxemburgse levensverzekeringscontract toegang tot een ruim gamma van beleggingsfondsen.

Wat zijn de voordelen van een Luxemburgs levensverzekeringscontract?

Een Luxemburgs levensverzekeringscontract afsluiten betekent gebruik maken van de fiscale neutraliteit, de financiële knowhow en de stabiele politieke, economisch en sociale situatie van het land. Luxemburg biedt de verzekeringnemer ook unieke bescherming. Dit systeem staat bekend als de veiligheidsdriehoek en wordt versterkt door het eersterangs privilege dat aan de houders van een Luxemburgs levensverzekeringscontract wordt toegekend. Tot slot biedt het Luxemburgse levensverzekeringscontract toegang tot tal van beleggingsfondsen.

Wat is een levensverzekeringscontract in rekeneenheden?

Het levensverzekeringscontract in rekeneenheden is een contract waarvan de premie wordt belegd in verschillende beleggingsfondsen en waarvan de waarde positief of negatief kan evolueren op basis van de ontwikkeling van de financiële markten. De onderliggende beleggingen van het contract worden bepaald door het risicoprofiel van de verzekeringnemer. Het Luxemburgse levensverzekeringscontract kan worden gekoppeld aan externe fondsen, collectieve interne fondsen, geïndividualiseerde interne fondsen of gespecialiseerde verzekeringsfondsen op basis van het woonland van de verzekeringnemer.

Blog & Nieuws
Zie alle artikelen
Laat meer zien
Life-insurance360

De kenmerken van de levensverzekering beter begrijpen aan de hand van een reeks periodieke, niet eerder gepubliceerde hoofdstukken

Meer informatie