Deutschland International España Belgique France Italia België Nederland Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Deutschland International España Belgique France Italia België Nederland Polska Portugal
Het levensverzekeringscontract van Baloise
Baloise Vie Luxembourg Het levensverzekeringscontract van Baloise
Het levensverzekeringscontract in rekeneenheden

Fondsen in rekeneenheden zijn beleggingsfondsen als onderliggende activa voor de verzekering, voornamelijk icbe's (instellingen voor collectieve beleggingen in effecten), die kunnen beleggen in aandelen, obligaties of andere instrumenten. De markt telt duizenden van deze fondsen met verschillende risiconiveaus, die zich richten op verschillende geografische gebieden (Europa, Verenigde Staten, de hele wereld) en economische sectoren. 
Het belangrijkste kenmerk van fondsen in rekeneenheden is het feit dat de waarde ervan stijgt of daalt, afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. Bij een belegging van een deel van zijn spaargeld in fondsen in rekeneenheden, loopt de spaarder de kans op kapitaalverlies, dat afhankelijk van de onderliggende activa, hoog kan oplopen. Hij kan daarentegen ook hopen op een hoger rendement.

Zo is een levensverzekeringscontract in rekeneenheden geschikt voor spaarders die op lange termijn willen profiteren van de resultaten op de financiële markten. Deze spaarders nemen wel het risico van kapitaalverlies op de koop toe. Afhankelijk van het distributieland en het risicoprofiel van de onderschrijver, kan een Luxemburgs levensverzekeringscontract in rekeneenheden worden gekoppeld aan externe fondsen, collectieve interne fondsen en/of gepersonaliseerde interne fondsen:

  1. Externe fondsen: de onderschrijver kiest een of meerdere beleggingsfondsen uit een gamma van de belangrijkste fondshuizen.
  2. Collectieve interne fondsen: de onderschrijver kiest ervoor om binnen het kader van een duidelijk vastgesteld beleggingsprofiel te beleggen in een (of meerdere) interne fonds(en) van de maatschappij, beheerd door een beheerder die hiertoe een beheeropdracht heeft gekregen.
  3. Gepersonaliseerd intern fonds: afhankelijk van het premiebedrag kunnen wij de onderschrijver een fonds bieden dat specifiek voor zijn contract wordt opgericht en is aangepast aan zijn persoonlijke behoeften. Voor een gepersonaliseerd fonds gelden Specifieke Voorwaarden, waarin het profiel, eventuele beleggingsbeperkingen, de beheerder en bewaarder van het fonds alsook de beheer- en bewaarkosten zijn vastgelegd.
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie