Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Klachten
Klachten

Bij klachten kunt u contact opnemenen met onze dienst AML-Litigations, hetzij via e-mail: qualite@baloise.lu, hetzij per post: 8, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange of via onze website: www.baloise-life.com.

Wij zullen uw klacht binnen 10 werkdagen bevestigen en u binnen 30 dagen een antwoord geven. Indien wij daartoe niet in staat zijn, zullen wij u daarvan in kennis stellen. 

Indien u binnen negentig dagen geen bevredigend antwoord ontvangt, kunt u contact opnemen met het Commissariat aux Assurances (toezichtorgaan voor de verzekeringssector, dat bevoegd is om verzoeken om buitengerechtelijke geschillenbeslechting te behandelen), overeenkomstig de procedures die zijn uiteengezet op hun website.

Daarnaast kunt u zich ook richten tot de OMBUDSMAN VAN DE VERZEKERINGEN de Meeûssquare 35, 1000 Brussel Telefoon: +32 (2) 547 58 71 Fax: +32 (2) 547 59 75 E-mail: info@ombudsman.as, onverminderd uw recht om een rechtsvordering in te dienen bij de bevoegde rechtbank.

U vindt ons beleid inzake klachtenbeheer via deze link:

Complaint management policy pdf - 152 KB