Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Luksemburska polisa na życie skrojona na miarę
Luksemburska polisa na życie skrojona na miarę
Kontakt KID
Odkryj ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym w Luksemburgu
Kim jest Baloise Vie Luxembourg? Baloise Vie Luxembourg S.A. oferuje innowacyjne i dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania w zakresie ubezpieczeń na życie skierowane do wymagających klientów w celu połączenia zarządzania, ochrony i przekazania majątku.
Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Luksemburskie ubezpieczenie na życie – inwestycja łącząca ochronę ubezpieczeniową, zarządzanie majątkiem i planowanie spadkowe zgodnie z przepisami prawa właściwymi dla państwa ubezpieczającego.
Więcej o luksemburskich ubezpieczeniach na życie
Czym jest luksemburska umowa ubezpieczenia na życie?

Luksemburska umowa ubezpieczenia na życie jest dostosowanym do potrzeb klienta narzędziem zarządzania majątkiem. Umożliwia ona połączenie inwestycji długoterminowych, poprzez wybór spośród różnych instrumentów dopuszczonych przez ustawodawstwo luksemburskie, z planowaniem przeniesienia majątku na spadkobierców, poprzez swobodne wyznaczenie beneficjentów na wypadek śmierci. Zachowując zgodność z ustawodawstwem kraju zamieszkania ubezpieczającego, umożliwia mu korzystanie z wyjątkowej ochrony oferowanej w Europie posiadaczom polis luksemburskich.

Dlaczego warto zawrzeć polisę ubezpieczenia na życie w Luksemburgu?

Luksemburska umowa ubezpieczenia na życie jest neutralna pod względem podatkowym dla osób niebędących rezydentami Luksemburga. Oznacza to, że Luksemburg nie opodatkowuje składek wpłaconych na poczet umowy, zysków kapitałowych osiągniętych w momencie wykupu lub terminu rozliczenia oraz kapitału wypłaconego beneficjentowi w momencie śmierci ubezpieczonego. Opodatkowanie stosowane w przypadku luksemburskiej umowy ubezpieczenia na życie jest takie samo, jak w przypadku kraju zamieszkania ubezpieczonego lub beneficjenta. Umowa ubezpieczenia na życie korzysta również z możliwości przenoszenia, gdyż przy zmianie kraju zamieszkania umowa może podążać za ubezpieczającym bez konieczności jej wykupu. Ponadto, Luksemburg posiada system ochrony ubezpieczającego, który jest wyjątkowy w całej Europie. I wreszcie, luksemburska umowa ubezpieczenia na życie daje dostęp do różnych instrumentów inwestycyjnych.

Jakie są zalety podpisania umowy ubezpieczenia na życie w Luksemburgu?

Zawarcie polisy na życie w Luksemburgu pozwala skorzystać z neutralności podatkowej Luksemburga, finansowego know-how luksemburskiego centrum finansowego oraz stabilnej sytuacji politycznej, gospodarczej i społecznej tego kraju. Luksemburg oferuje również wyjątkową ochronę dla ubezpieczającego. System ten znany jest jako trójkąt bezpieczeństwa i jest wzmocniony przez super przywilej przyznawany osobom zawierającym polisę ubezpieczenia na życie w Luksemburgu. Wreszcie, luksemburska umowa ubezpieczenia na życie pozwala na skorzystanie z wielu instrumentów inwestycyjnych.

Czym jest umowa ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym?

Umowa ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym to umowa, w której składka jest inwestowana w różne instrumenty inwestycyjne, których wartość może zmieniać się na plus lub na minus w zależności od rozwoju sytuacji na rynku. Inwestycje stanowiące podstawę umowy są wyznaczane zgodnie z profilem ryzyka ubezpieczającego. Luksemburska umowa ubezpieczenia na życie może być oparta na funduszach zewnętrznych, zbiorowych funduszach wewnętrznych, specjalnych funduszach wewnętrznych lub wyspecjalizowanych funduszach ubezpieczeniowych w zależności od kraju zamieszkania ubezpieczającego.

Blog & Aktualności
Przeczytaj wszystkie artykuły
Pokaż więcej
Life-insurance360

Lepiej zrozumieć kwestie związane z ubezpieczeniem na życie poprzez szereg nowych rozdziałów publikowanych okresowo

Dowiedz się więcej