Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Interne collectieve fondsen
Baloise Vie Luxembourg Interne collectieve fondsen
"Een fonds dat alleen toegankelijk is voor de cliënten van de maatschappij en is toegespitst op hun specifieke behoeften. Het beheer ervan is uitbesteed aan een gespecialiseerde financieel beheerder."

Een intern collectief fonds, zoals vastgelegd in de Luxemburgse wet, is een pakket aan afgescheiden activa binnen een verzekeringsmaatschappij, al dan niet verbonden met een rendementsgarantie en staat open voor vele verschillende onderschrijvers.

De activa die deel uitmaken van een intern collectief fonds zijn boekhoudkundig afgezonderd. Dit past in het  in het kader van het beginsel van de bescherming door de afscheiding van de activa en worden gedeponeerd bij een depotbank.

Een intern collectief fonds is een fonds uitgegeven door een verzekeringsmaatschappij. Participaties in interne fondsen kunnen uitsluitend worden gekocht na afsluiting van een verzekeringscontract met de maatschappij.

Een intern collectief fonds heeft een specifieke beleggingsdoelstelling en een specifiek beheerprofiel. Het beheer van dit soort fondsen wordt doorgaans uitbesteed aan een professionele financieel beheerder die hiertoe opdracht krijgt van de maatschappij. De toepasselijke regels en de belangrijkste kenmerken van een intern collectief fonds zijn vastgelegd in de Specifieke Voorwaarden van dit fonds.

Neem voor meer informatie over interne collectieve fondsen contact op met onze afdeling Sales Support.

Meer informatie
Meer informatie
Meer lezen