Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws PRIIPs: voor een betere bescherming van de belegger?
Eric Bouvy - Process & Support 14 juli 2017
Packaged Retail & Insurance-based Investment Products of verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten.

Waarover gaat het?

PRIIP’S is een Europese verordening (PRIIP’s verordening) die van toepassing zal zijn vanaf 1 januari 2018.

Deze verordening beoogt het tot stand brengen van een “Key Investor Information Document ” (KIID), bestemd voor retailbeleggers (en dus voor de beleggers in levensverzekeringscontracten), dat voor elke transactie op een duidelijke en begrijpelijke manier de voornaamste kenmerken beschrijft van een product.

Aangezien het om een Europese verordening en niet om een richtlijn gaat, zal de tekst rechtstreeks en onmiddellijk van toepassing zijn in het interne recht. Dit zou eveneens interpretatieverschillen moeten vermijden tussen de verschillende lidstaten van de Europese Unie.

Voor wie en voor welk doel?

Deze verordening beoogt een betere bescherming van de retailbelegger – de onderschrijver – door een verbeterde transparantie en vergelijkbaarheid tussen de verschillende financiële producten in de lidstaten van de Europese Unie.

PRIIPS heeft inderdaad tot doel om uniforme regels op te stellen aangaande “de vorm en de inhoud van het door PRIIP-ontwikkelaars op te stellen essentiële-informatiedocument alsmede aangaande de verstrekking van het essentiële-informatiedocument aan retailbeleggers teneinde retailbeleggers in staat te stellen de essentiële kenmerken en risico's van een PRIIP te begrijpen en te vergelijken.” [1]

Ze moet de beleggers in levensverzekeringscontracten, die als niet-professioneel worden beschouwd, toelaten om gemakkelijk en snel te begrijpen welke de producten zijn die zij onderschrijven en om dus een geïnformeerde beslissing te kunnen nemen betreffende hun beleggingen.

Welke zijn de betrokken actoren?

“Deze verordening is van toepassing op PRIIP-ontwikkelaars en op personen die advies geven over PRIIP's of PRIIP's verkopen.”[2]

Deze verordening is dus van toepassing op elke verzekeringsmaatschappij die levensverzekerings- of kapitalisatiecontracten aanbiedt, met inbegrip van deze die werken onder vrijheid van dienstverlening..

Welke zijn de betrokken producten?

De producten waarop de PRIIP’s verordening van toepassing is, zijn de volgende:

 • Instellingen voor collectieve belegging en alternatieve beleggingsfondsen (niet-ICBE),

 • Levensverzekeringscontracten met beleggingscomponent,

 • De afgeleide producten,

 • Gestructureerde producten en deposito’s,

 • Bepaalde instrumenten uitgegeven door effectiseringsvehikels.

De levensverzekeringscontracten en kapitalisatiecontracten in rekeneenheden worden dus geviseerd door deze verordening.

Waaruit moeten de KIIDs bestaan?

De PRIIP’s verordening heeft regels bepaald betreffende de inhoud en de vorm van de KIID’s. Het gaat om precontractuele informatie, die overgemaakt wordt aan de beleggers voor de ondertekening van het contract.  Zij zullen duidelijk en nauwkeurig moeten zijn en geen informatie mogen bevatten die misleidend kan zijn voor de belegger, en zullen moeten overeenstemmen met de informatie op de contractdocumenten.

De KIID’s zullen met name informatie moeten bevatten zoals:

 • type product,

 • te bereiken doelstellingen,

 • te verwachten rendement,

 • risico's

 • kosten,

 • ...

De PRIIP’s verordening voorziet eveneens vormvoorwaarden over:

 • De duidelijkheid,

 • De eenvoud in de gebruikte terminologie,

 • De drager (op papier, of op een andere duurzame drager, of op een internetsite, onder bepaalde voorwaarden),

 • Het formaat,

 • De taalvereisten.

De verzekeringssector zal bijzonder getroffen worden door deze Europese regelgeving eens de Europese verordening nr. 1286/2014 betreffende verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (“PRIIP’s”) van kracht zal zijn op 1 januari 2018.

Wij houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen over dit onderwerp.

PRIIPs: voor een betere bescherming van de belegger? PRIIPs: voor een betere bescherming van de belegger? pdf - 583 KB

[1] Artikel 1 – Hoofdstuk 1 – Verordening (EU) nr. 1286/2014

[2] Artikel 2 – Hoofdstuk 1 – Verordening (EU) nr. 1286/2014