Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
ProFolio
Baloise Vie Luxembourg ProFolio
ProFolio, ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym przeznaczone dla prywatnych inwestorów

Umowy ubezpieczeniowe na życie dla jednej lub wielu osób. Ich istotą jest zagwarantowanie wypłaty kapitału lub renty na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Wypłata środków w przypadku umowy ProFolio zależna jest od wyników inwestycyjnych funduszy. Celem umowy ubezpieczenia jest zapewnienie kwoty wypłacanej beneficjentowi w przypadku dożycia i/lub śmierci ubezpieczonych.

Strony umowy ProFolio

Oprócz ubezpieczyciela, wyróżnić można trzy strony zaangażowane:

  1. Ubezpieczający: osoba, która zawiera umowę i płaci składki, co do zasady prawa wynikające z umowy przysługują ubezpieczającemu.
  2. Ubezpieczony: osoba, na której spoczywa ryzyko. Ubezpieczający i Ubezpieczony to najczęściej ta sama osoba.
  3. Beneficjent: osoba, której zostanie wypłacona należność na koniec okresu umownego lub w wypadku śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczający wybiera rodzaj ubezpieczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego/ubezpieczonych w zależności usług dostępnych w jego kraju.

Indywidualne strategie inwestycyjne

Ubezpieczający wyznacza również indywidualną strategię inwestycyjną, a także wybiera narzędzia inwestycyjne.

W zależności od kraju rezydencji, w okresie trwania umowy ubezpieczający ma prawo do zmiany rodzaju ubezpieczenia lub sposobu alokacji aktywów.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej