Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Polityka prywatności i Wyłączenie Odpowiedzialności
Wyłączenie Odpowiedzialności

Prawa autorskie

Zawartość strony internetowej Baloise Vie Luxembourg S.A chroniona jest prawem własności intelektualnej. Wszelkie informacje publikowane na stronie podlegają przepisom prawa Wielkiego Księstwa Luksemburgu. Wszelkie prawa, których wyraźnie nie przyznano, są zastrzeżone. Zabronione jest powielanie ich w części lub w całości w celu przekazywania, sprzedaży lub przyjmowania bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Baloise Vie Luxembourg S.A. Jakiekolwiek naruszenie tego zakazu może skutkować konsekwencjami karnymi i cywilnymi.

Ograniczenie dostępu, właściwe prawo i jurysdykcja

Strona internetowa Baloise Vie Luxembourg S.A nie stanowi oferty ani zachęty na żadnym na terytorium, w którym są one niedozwolone lub w którym osoba składająca ofertę nie jest do tego uprawniona.  

Ograniczenia

Zawartość niniejszej strony ma celu jedynie dostarczenie użytkownikowi ogólnych informacji dotyczących usług świadczonych przez Baloise Vie Luxembourg S.A. Informacje znajdujące się na stronie nie stanowią oferty ani zachęty to kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów powiązanych z ubezpieczeniami na życie, porad prawno-podatkowych oraz inwestycyjnych i mogą być wykorzystane jedynie po zasięgnięciu opinii wykwalifikowanego i uznanego profesionalnego doradcy.  

Informacje

Niniejsza strona internetowa może zawierać informacje udostępnione przez podmioty zewnętrzne lub bezpośrednie odnośniki do ich stron internetowych. Zawartość udostępnianych stron może być wykorzystywana jedynie w celach informacyjnych. Baloise Vie Luxembourg S.A nie gwarantuje dostępności, dokładności, rzetelności i aktualności zawartości udostępnianych stron i nie ponosi w tym zakresie żadnej odpowiedzialności. Użytkownicy korzystają z odnośników do stron internetowych podmiotów zewnętrznych na własne ryzyko.

Ponadto, Baloise Vie Luxembourg S.A nie gwarantuje kompletności informacji publikowanych na niniejszej stronie oraz nie ponosi żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie szkody wynikające z wykorzystania podanych informacji.

Wysyłając pisemne zapytanie użytkownik może uzyskać podgląd i w razie konieczności możliwość modyfikacji danych osobowych uzyskanych przez Baloise Vie Luxembourg S.A.

Engagement Policy

Baloise Vie Luxembourg – Disclosure in accordance with Directive (EU) 2017/828, the “Shareholder Rights Directive II”

This is an official statement of Baloise Vie Luxembourg S.A. (BVL) in regard to the “Engagement Policy”, as required under the “Shareholder Rights Directive II” (SRD II)

Under SRD II (article 3g, 1(a) of SRD II) it is required that BVL develops an Engagement Policy in which it is described how engagement with relevant investee companies that are listed on a regulated market are facilitated into its investment strategies.

Alternatively, BVL is entitled to publicly disclose, on its website or by way of other means accessible online, a clear and reasoned explanation why it has elected not to do so (article 3g, 1 of SRD II).

BVL provides a wide range of life insurance products varying from classical life insurance products and pensions schemes to insurance-based unit-linked wealth planning solutions.  Particularly the assets underlying a unit-linked life insurance policy are managed at the discretion of an appointed asset/investment manager, in accordance with the investment strategy/profile of each Policyholder. Due to such arrangement whereby the asset manager has sole discretion in regard to the relevant assets and their management, BVL is not involved in decisions relating to asset management per say, and therefore BVL does not monitor any of the listed investee companies on relevant matters such as company strategy, capital structure, corporate governance etc. 

Due to the foregoing, BVL has elected not to develop an Engagement Policy. To summarise and highlight the reasons for not developing an Engagement Policy:

 1. Investments in listed companies (shares) are performed via an independent and duly qualified investment service provider (Asset/Investment Manager), who is authorised to act on his own discretion, while following and respecting the investment strategy/profile of each individual Policyholder;
 2. The exercise of the voting rights is generally not delegated to the Asset/Investment Manager, due to the passive nature of the investment strategies pursued by BVL;
 3. Decision to attend a shareholders meeting or not is at the sole discretion of BVL. It is not part of BVL strategy to acquire any major shareholdings in its investee companies, nor to attend any shareholder meetings of its investee companies.  
Polityka prywatności strony internetowej

Baloise Vie Luxembourg dokłada wszelkich starań, aby chronić Państwa prywatność podczas przetwarzania danych osobowych. Baloise Vie Luxembourg przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO) i zobowiązuje się w szczególności do przestrzegania następujących zasad:

1. Ochrona

W czasach postępującej digitalizacji, ochrona danych osobowych jest dla Baloise Vie Luxembourg  rzeczą nadrzędną. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane ze ścisłym zachowaniem zasad poufności oraz zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa. Ochrona prywatności i danych użytkownika przed nieupoważnionym dostępem osób trzecich, utratą lub nadużyciami z nimi związanymi, stanowi dla nas priorytet.

2. Organ odpowiedzialny i dane kontaktowe

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych opisanych w niniejszym dokumencie jest:

Baloise Vie Luxembourg S.A.  8, rue du Château d’eau, L-3364 Leudelange, dataprotection@baloise.lu (zwany dalej "Baloise" lub "my").

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych  pod adresem dataprotection@baloise.lu. Pozostaje on również do Państwa dyspozycji, w przypadku jakichkolwiek wniosków o udzielenie informacji, sugestii lub skarg.

3. Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych do określonych celów - Cele przetwarzania

Dane użytkownika będą wykorzystywane wyłącznie do określonych celów w momencie ich gromadzenia albo za jego zgodą, albo gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy lub do wykonania umowy, albo ze względu na uzasadnione interesy, albo ponieważ wymaga tego od nas prawo.

Dzięki przetwarzaniu danych użytkownika możemy zarządzać umowami i roszczeniami, ulepszać nasze produkty, spełniać wymogi prawne, zapobiegać oszustwom i oferować użytkownikowi produkty dostosowane do jego potrzeb.

W tym celu możemy w razie potrzeby przekazywać dane użytkownika innym towarzystwom ubezpieczeniowym (w ramach koasekuracji), reasekuratorom, podwykonawcom lub innym stronom trzecim (doradcom medycznym, pośrednikom ubezpieczeniowym lub innym upoważnionym stronom trzecim).

W razie potrzeby możemy również uzyskiwać lub udostępniać odpowiednie informacje departamentom rządowym, organom zabezpieczenia społecznego lub innym upoważnionym organom.

W stosownych przypadkach możemy przetwarzać dane dotyczące zdrowia użytkownika z zachowaniem zwiększonych środków bezpieczeństwa podczas zawierania umów i zarządzania nimi.

W przypadku przekazywania danych stronom trzecim, będziemy to robić wyłącznie w przypadkach i zgodnie z warunkami określonymi w art. 300 ustawy z dnia 7 grudnia 2015 r. o sektorze ubezpieczeń, ustanawiającej tajemnicę zawodową w sprawach ubezpieczeniowych.

Oczekujemy od naszych pracowników zachowania najwyższej dyskrecji i przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych, a także poszanowania tajemnicy ubezpieczeniowej w zakresie, w jakim świadczone są usługi w tym obszarze.

4. Przetwarzanie danych osobowych

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osoba fizyczna jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie jej pewnych cech, np. imienia i nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonu. Dane na temat osobistych preferencji danej osoby, takich jak hobby lub przynaleźność do klubów, stowarzyszeń, lub o ulubionych stronach internetowych, są również traktowane jako dane osobowe. Dane, które są zanonimizowane lub zagregowane i nie mogą już służyć do identyfikacji konkretnej osoby, nie są danymi osobowymi. Przetwarzanie oznacza jakiekolwiek operacje na  danych osobowych, bez względu na stosowane środki i procedury, w tym w szczególności nabywanie, przechowywanie, wykorzystywanie, modyfikowanie, ujawnianie, archiwizowanie lub niszczenie danych.

5. Pliki rejestrowe serwera

Baloise używa pliki rejestrowe serwera do odczytu danych o odwiedzinach użytkownika na naszej stronie internetowej. Te dane dostępowe obejmują:

 • nazwę strony, którą odwiedził użytkownik,
 • nazwę pliku,
 • datę i godzinę odwiedzin użytkownika,
 • rozmiar przesłanych danych,
 • powiadomienie o udanym dostępie,
 • typ i wersję przeglądarki użytkownika,
 • system operacyjny użytkownika,
 • adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzona strona),
 • adres IP i usługodawcę proszącego o dostęp.

Baloise używa tych zarejestrowanych danych wyłącznie w celach atatysttycznych, w celach analitycznych, aby zapewnić działanie i bezpieczeństwo naszych systemów IT oraz zoptymalizować stronę internetową w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w celu zapewnienia Państwu jej bezpiecznego i bezproblemowego użytkowania, w każdym momencie. Baloise zastrzega sobie jednak prawo do późniejszej weryfikacji zarejestrowanych danych, jeżeli ma konkretne podstawy, by podejrzewać, że strona internetowa została wykorzystana niezgodnie z prawem. Pliki rejestrowe serwera są usuwane po 30 dniach.  

6. Formularz kontaktowy oraz adres e-mail

Kiedy kontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza online, odczytujemy przekazane nam dane kontaktowe, w celu umożliwienia przetworzenia Państwa zapytania i odpowiedzenia na wszelkie dodatkowe pytania. Podczas procedury wysyłania uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych i są Państwo przekierowywani do niniejszej polityki prywatności. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO. Mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu jej odwołania, na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku, gdy kontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej jest art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu przetworzenia Państwa zapytania, co stanowi naszuzasadniony interes w przetwarzaniu tych danych.

W przypadku, gdy celem kontaktu e-mail jest zawarcie umowy, dodatkową podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6, ust. 1, lit. b) RODO.

7. Newsletter

Na stronach internetowych Baloise mogą Państwo zapisać się do naszego newslettera. W takim przypadku dane, które Państwo podają (tytuł, nazwisko, imię i adres e-mail) są przesyłane do nas z ekranu wprowadzania danych. Następnie wysyłamy Państwu wiadomość e-mail z potwierdzeniem, aby zweryfikować Państwa zgodę (proces podwójnego potwierdzenia). Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6, ust. 1, lit. a) RODO. Dane podane przez Panstwa w związku z subskrypcją newslettera mogą być przekazywane pomiędzy spółkami naszej grupy w celu zaoferowania Państwu spersonalizowanej i ukierunkowanej reklamy.

Mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. W przypadku, gdy nie chcą już Państwo otrzymywać naszego newslettera, mogą Państwo zrezygnować z jego subskrypcji za pomocą linku podanego w każdym wydaniu newslettera. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu jej odwołania, na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody.

8. Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie na urządzeniu (komputerze, smartfonie itp.) użytkownika, które pozwalają na odczytywanie danych charakterystycznych dla tego urządzenia. Używamy plików cookie na naszych stronach internetowych. Mogą się Państwo dowiedzieć więcej o stosowanych przez nas plikach cookie, zapoznając się z naszą Polityką plików cookie, a także w dowolnym momencie, zgodnie z Państwa wymaganiami zmienić w Centrum ustawień plików cookie Państwa ustawienia plików cookie.

Chcielibyśmy również Państwa poinformować, że mogą Państwo dostosować pliki cookie w Państwa przeglądarce. Jednakże zablokowanie wszystkich plików cookie może spowodować, że ta oraz inne strony internetowe nie będą już wyświetlane poprawnie. Jeżeli chcą Państwo uzyskać kompleksowy i aktualny przegląd wszystkich stron trzecich, posiadających dostęp do Państwa przeglądarki internetowej, zalecamy zainstalowanie wtyczki przeglądarki stworzonej do tego celu. Mogą Państwo także skonfigurować swój komputer, tak aby Państwa ostrzegał za każdym razem, gdy wysyłany jest plik cookie. Ewentualnie mogą Państwo wyłączyć wszystkie pliki cookie. W tym celu mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki, w dowolnej używanej przez Państwa przeglądarce, a także na każdym używanym przez Państwa urządzeniu. Każda przeglądarka nieznacznie różni się pod względem obsługi tych ustawień. Aby dowiedzieć się, jak zmienić ustawienia plików cookie należy skorzystać z menu Pomoc w przeglądarce. Wyłączenie plików cookie, może spowodować, że nie będą Państwo mieli dostępu do wielu aplikacji, które sprawiają, że strony i aplikacje są bardziej wydajne, a niektóre z naszych usług mogą już nie działać.

9. Integrowanie strony z usługami i treściami zapewnianymi przez dostawców zewnętrznych

Nasza strona internetowa korzysta w pewnym stopniu z usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych, takich  jak materiały video z YouTube, mapy z Google Maps, kanały RSS czy grafiki pochodzące z innych stron. Wymaga to zawsze, aby dostawcy takich treści (zwani dalej "dostawcami zewnętrznymi") identyfikowali Państwa adres IP. Bez tego adresu IP dostawcy zewnętrzni nie mogą wysyłać treści do przeglądarki użytkownika. Integrujemy te treści z naszą stroną internetową, aby dostarczyć Państwu użyteczne informacje lub ułatwić proces bez dodatkowego przetwarzania danych. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6, ust. 1, lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na tym, że możemy zaoferować Państwu te treści jako usługę. Ponadto niektóre usługi są aktywowane tylko w wyżej opisanych przypadkach, gdy użytkownik aktywnie dokona ich wyboru. W takich przypadkach przetwarzanie danych opiera się na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo mieć dostępu do tych treści, należy wybrać odpowiednie ustawienia w ustawieniach przeglądarki. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłączenie z  treści od dostawców wykorzystujących adres IP użytkowników  jedynie w organiczonym celu dostarczania tych treści. Nie możemy jednak zagwarantować, że adres IP nie zostanie użyty przez dostawców zewnętrznych do innych celów np. statystycznych.  W przypadku stwierdzenia takich praktyk, poinformujemy Państwa o tym fakcie.

10. Analiza zachowania użytkowników i inne usługi

10.1 Google Analytics i Menedżer tagów

Na naszej stronie używamy Google Analytics i Menedżera tagów, internetowej usługi analitycznej oraz związanego z nią narzędzia wsparcia udostępnianego przez Google Inc. („Google”). Google Analytics i Menedżer tagów używają plików cookie w celu ułatwienia korzystania z tych usług. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Anonimizacja adresów IP jest standardem na stronie internetowej Baloise, co oznacza, że Państwa adres IP jest skracany, zanim zostanie przesłany do Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach Państwa pełny adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam zostanie skrócony. Adres IP przesłany z przeglądarki użytkownika do Google Analytics nie zostanie dopasowany do innych danych przechowywanych przez Google. Google wykorzysta te informacje, na nasz wniosek, w celu oceny korzystania przez użytkownika ze strony internetowej, w ramach udzielonej przez niego zgody lub z przyczyn technicznych, w celu przygotowania raportów dotyczących aktywności na stronie oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej i Internetu. Podstawą prawną do wykorzystania niezbędnych plików cookie jest art. 6, ust.1, lit. f) RODO. Nasz uzasadniony interes polega na zapewnieniu, najlepiej jak tylko możemy, aby strona internetowa działa poprawnie. W przypadku wszystkich innych plików cookie przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika udzielonej w Centrum ustawień plików cookie, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO.

Następujące dane mogą być przechowywane i analizowane anonimowo i wyłącznie do celów statystycznych:

 • odwiedzane strony i kolejność, w jakiej są odwiedzane,
 • używany system operacyjny i przeglądarka,
 • data i godzina wyświetlenia strony,
 • adres uprzednio odwiedzanej strony, jeżeli odwiedziny na niej nastąpiły w wyniku przekierowania za pomocą bezpośredniego linku do naszej strony, oraz
 • informacje dotyczące źródeł.

10.2 Google Places API

Na niektórych stronach internetowych korzystamy z interfejsu Google Places API, aby ułatwić naszym użytkownikom dokonywanie wyszukiwania związanego z miejscem oraz automatyczne uzupełnianie danych adresowych. Dane gromadzone podczas wyszukiwania przy użyciu interfejsu Google Places API podlegają warunkom korzystania Google. Google przetwarza dane dotyczące korzystania z Miejsc przez użytkownika. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://developers.google.com/maps/terms?hl=de#section_9.

10.3 Śledzenie konwersji Google AdWords i remarketing Google

W celach reklamowych wykorzystujemy funkcję śledzenia konwersji Google AdWords i remarketingu Google.

W przypadku, gdy użytkownik dotarł do jednej z naszych stron internetowych za pośrednictwem reklamy Google, Google AdWords, za pomocą Google Conversion Tracking, umieszcza plik cookie na komputerze użytkownika. Te pliki cookie wygasają po upływie 30 dni i nie mogą być używane do  identyfikacji użytkownika. W przypadku, gdy użytkownik odwiedza niektóre strony znajdujące się na naszych witrynach internetowych, a plik cookie jeszcze nie wygasł, zarówno my, jak i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę, a następnie został on przekierowany na tę stronę. Każdy klient AdWords, w tym my, otrzymuje unikalny plik cookie. W związku z tym pliki cookie nie mogą być śledzone przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie do śledzenia konwersji pomagają tworzyć statystyki konwersji dla klientów AdWords. Klienci AdWords sprawdzają łączną liczbę użytkowników, którzy klikneli na ich reklamy i zostali przekierowani na stronę z tagiem śledzenia konwersji. Jednak nie otrzymujemy żadnych informacji umożliwiających osobistą identyfikację użytkowników. Jeżeli nie chcą Państwo brać udziału w procesie śledzenia, mogą Państwo odrzucić ustawienie wymaganego pliku cookie - na przykład dezaktywując kategorię "Pliki cookie do targetowania" w naszym Centrum ustawień plików cookie. Podstawą prawną korzystania z Adwords jest Państwa zgoda, zgodnie z art. 6,ust. 1, lit. a) RODO. Pliki cookie usługi Remarketing Google są wykorzystywane do poznania zachowania użytkownika, w anonimowy sposób, w celach marketingowych oraz do dostosowania wyświetlanych reklam do jego preferencji.  Te technologie nigdy nie rejestrują ani nie przechowują danych osobowych, które pozwalają określić tożsamość użytkownika. DoubleClick by Google (Pixel TAG) również wykorzystuje pliki cookie w celu remarketingu produktów takich jak AdWords w Sieci Reklamowej Google. Pliki cookie przechowują informacje takie jak datę odwiedzin, jak również, czy są to pierwsze, czy kolejne odwiedziny oraz stronę, z której nastąpiło przekierowanie. Te pliki cookie również można ustawić indywidualnie w Centrum ustawień plików cookie.

10.4 DoubleClick by Google

DoubleClick by Google to usługa dostarczana przez Google Inc., która wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam dopasowanych do preferencji użytkownika. W tym celu do przeglądarki użytkownika przypisany zostaje spseudonimizowany numer identyfikacyjny (ID), umożliwiający sprawdzenie, które reklamy zostały wyświetlone w jego przeglądarce, a także które reklamy były otwierane przez użytkownika. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych. Użycie przycisków "Lubię to" Facebooka dla celów plików cookie DoubleClick, pozwala Google i stronom partnerskim wyświetlać reklamy na podstawie poprzednich odwiedzin na naszej lub innych stronach internetowych. Informacje zgromadzone przez pliki cookie Google przekazuje na serwer położony w USA, w celu dokonania ich oceny i tam też są one przechowywane. Przekazanie informacji osobom trzecim dozwolone jest jedynie w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa lub umownego zlecenia przetwarzania danych osobowych. W żadnym przypadku Google nie łączy Państwa danych z innymi danymi zebranymi przez Google. Korzystając z naszej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych uzyskanych przez Google, a także na wyżej opisany sposób i cel ich przetwarzania. Mogą Państwo dostosować sposób przechowywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienie w naszym Centrum ustawień plików cookie. Również w tym przypadku Państwa zgoda zapewnia nam podstawę prawną dla przetwarzania tych danych, zgodnie z art. 6, ust. 1, lit. a) RODO.

11. Media społecznościowe i reklama

Pliki cookie mediów społecznościowych umożliwiają nam łączenie się z sieciami społecznościowymi i udostępnianie treści z naszych stron za pośrednictwem kanałów społecznościowych. Więcej informacji można znaleźć na stronie Centrum ustawień plików cookie i w Polityce plików cookie.

11.1 Remarketing na Facebooku / retargeting

Nasze strony zawierają zintegrowane tagi remarketingowe sieci społecznościowej Facebook, z siedzibą w 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Gdy użytkownik odwiedza naszą stronę, tag remarketingowy nawiązuje połączenie pomiędzy jego przeglądarką a serwerami Facebooka. W związku z tym do Facebooka trafia informacja o użytkowniku i adresie IP, który skorzystał z naszej strony i/ lub dokonał zakupu. Dzięki temu Facebook może przypisać odwiedziny na naszej stronie oraz jakikolwiek zakup z Państwa kontem użytkownika na Facebooku. Informacje uzyskane w ten sposób mogą być wykorzystywane przez nas do wyświetlania reklam na Facebooku, a także do analiz marketingowych i / lub innych ukierunkowanych działań. Chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że nie otrzymujemy szczegółowych informacji na temat treści danych przekazywanych czy wykorzystywanych przez Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka, pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy/. W przypadku, gdy nie wyrażają Państwo na pozyskiwanie Państwa danych przez Custom Audience, możecie dezaktywować tę usługę tutaj.

11.2 Twitter

Przyciski usługi Twitter są zintegrowane ze stronami naszej witryny internetowej. Przyciski są dostarczane przez Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Można je rozpoznać po użyciu terminów takich jak "Twitter" czy "Follow", obok symbolu niebieskiego ptaka. Przycisków tych można używać do udostępniania postów lub stron na Twitterze lub śledzenia nas na Twitterze.

Naciśnięcie tych przycisków powoduje, że Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami Twittera. Informacje z przycisków Twittera wysyłane są bezpośrednio z serwerów Twittera do przeglądarki użytkownika.  Chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć, że nie otrzymujemy szczegółowych informacji na temat treści danych przekazywanych czy wykorzystywanych przez Twitter.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności serwisu Twitter pod adresem http://twitter.com/privacy.

11.3 YouTube

YouTube, obsługiwany przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone jest zintegrowany z naszymi stronami internetowymi ("YouTube"). Link do polityki prywatności YouTube znajduje się tutaj: Polityka prywatności YouTube

12. Zgoda/odwołanie zgody na gromadzenie i przechowywanie danych

Korzystając z tej strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych zebranych w opisany sposób i dla wskazanych celów.

W zakresie odwołania zgody na zbieranie i przechowywanie danych, odsyłamy Państwa do Państwa praw wymienionych w punkcie 15 poniżej oraz do opcji dezaktywacji opisanych przy poszczególnych usługach lub ogólnie do ustawień przeglądarki opisanych w Punkcie 8 powyżej.

13. Bezpieczeństwo danych

Należy pamiętać, że Internet jest globalną, otwartą siecią. Przesyłając dane przez Internet, zawsze robią to Państwo na własne ryzyko.

Wszelkie przesyłane przez Państwa dane osobowe są chronione za pomocą najnowocześniejszych mechanizmów szyfrowania, wykorzystujących najnowsze standardy bezpieczeństwa (Secure Socket Layer). Pomimo podjęcia kompleksowych technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, dane mogą zostać utracone, przechwycone przez osoby nieupoważnione i/lub zmanipulowane. Baloise wdrożyła odpowiednie techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, mające na celu zapobieżenie takim sytuacjom w systemach Baloise. Państwa komputer znajduje się jednak poza zasięgiem środków bezpieczeństwa informatycznego Baloise. W związku z tym to Państwo są odpowiedzialni za uzyskanie informacji o niezbędnych środkach bezpieczeństwa i podjęcie odpowiednich działań. Baloise nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą wyniknąć z utraty lub manipulacji danymi.

14. Secure Socket Layer (SSL)

Secure Socket Layer (SSL) to protokół umożliwiający bezpieczne przesyłanie danych przez Internet. Większość przeglądarek obsługuje ten protokół. Protokół SSL wykorzystuje metodę Public Key, w której dane zaszyfrowane przy użyciu klucza publicznego można odszyfrować tylko za pomocą określonego klucza prywatnego. Większość przeglądarek używa klucza lub symbolu kłódki umieszczonej na górze ekranu, w celu wskazania czy bieżące połączenie jest bezpieczne, czy też nie.

15. Państwa prawa

W przypadku, gdy chcą Państwo otrzymać informacje o przetwarzanych przez nas danych osobowych dotyczących Państwa, mogą to Państwo zrobić, przesyłając nam pisemny wniosek o udzielenie informacji, załączając do niego kopię dowodu osobistego lub paszportu.

Mogą Państwo zażądać, abyśmy sprostowali nieprawidłowe dane lub uzupełnili niekompletne dane, a także w dowolnym momencie, do pewnego stopnia mogą je Państwo sprostować lub uzupełnić samodzielnie w portalu klienta.

Użytkownik może również zażądać usunięcia swoich danych, o ile nie jesteśmy zobowiązani lub upoważnieni do ich przechowywania na mocy obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

Mogą Państwo zażądać, aby przetwarzanie Państwa danych zostało ograniczone zgodnie z przepisami. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać Państwa danych, z wyjątkiem ich zarchiwizowania oraz z zastrzeżeniem przepisów o dochodzeniu roszczeń prawnych.

We wszystkich przypadkach, w których przetwarzanie danych opiera się na Państwa zgodzie, mają Państwo prawo do odwołania tej zgody w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych prowadzonego do momentu jej odwołania, na podstawie wcześniej udzielonej przez Państwa zgody. W naszym Centrum ustawień plików cookie w dowolnym momencie mogą Państwo zmienić ustawienia plików cookie.

Ponadto, mają Państwo złożyć skargę do właściwego organu nadzorującego ochronę danych osobowych.

Mają Państwo prawo do otrzymania od Baloise swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, pod warunkiem, że Państwa dane są przetwarzane za pomocą zautomatyzowanych procedur, a przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy.

Mogą nas Państwo poinformować nas o swoim sprzeciwie wobec przetwarzania Państwa danych, które przeprowadzamy na podstawie art. 6, ust. 1, lit. f) RODO, ze względu na uzasadnione interesy.

Mogą Państwo przesłać odpowiednie wnioski do naszego inspektora ochrony danych osobowych na dataprotection@baloise.lu.

16. Zakres stosowania polityki prywatności danych

Niniejszą politykę prywatności stosuje się do wszystkich stron internetowych, usług i aplikacji Baloise, o ile nie posiadają one swoich własnych polityk. Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych usługodawców, którzy nie są objęci zakresem niniejszej polityki prywatności.

17. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia w dowolnym momencie niniejszych postanowień dotyczących ochrony danych osobowych.

Jeżeli Państwa dane będą przetwarzane w jakimkolwiek innym celu niż ten, dla którego je zebrano, z wyprzedzeniem poinformujemy Państwa w odpowiedni sposób o tym innym celu.

 

Bazylea, 25 maja 2018 roku