Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Polityka dot. konfliktu interesów

Baloise Vie Luxembourg S.A kładzie duży nacisk na rozwiązywanie konfliktów interesów, zwłaszcza, gdy zagrażają one interesom klientów.

Jako firma Baloise Vie Luxembourg S.A działa w interesie różnych podmiotów. Interesy te w dużej mierze są zbieżne, zdarzają się jednak przypadki interesów rozbieżnych lub sprzecznych, wymagających odpowiedniej regulacji.

Polityka Baloise dotycząca rozwiązywania konfliktów interesów wytycza metody postępowania umożliwiające zażegnanie tych problemów z zachowaniem lojalności, równego traktowania oraz profesjonalizmu wobec klientów. Przyczynia się również do właściwego i etycznego postępowania a także do zapewnienia ładu korporacyjnego zgodnie z przepisami kodeksu postępowania Baloise Vie Luxembourg S.A. Opisuje także potencjalne przypadki konfliktu interesów wraz z mechanizmami ich wykrywania i rozwiązywania.

Polityka ta została zatwierdzona przez zarząd Baloise Vie Luxembourg S.A i postrzegana jest jako element niezbędny do kontynuacji świadczenia usług Baloise Vie Luxembourg S.A..

Jeśli chcieliby Państwo zapoznać się z polityką dotyczącą konfliktu interesów, prosimy o przesłanie prośby na następujący adres e-mail: info@baloise.lu.