Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Vie Luxembourg Reklamacje
Reklamacje

Wszelkie skargi można przesyłać pocztą do siedziby Baloise Vie Luxembourg S.A., na, 8, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange do wiadomości Service AML-Litigations lub pocztą elektroniczną: qualite@baloise.lu lub za pośrednictwem naszej strony internetowej: www.baloise-life.com.

W ciągu 10 dni roboczych przyjmiemy skargę do wiadomości i w ciągu 30 dni przekażemy odpowiedź. Jeśli nie będziemy w stanie tego zrobić, poinformujemy Cię o tym. 

W przypadku nieotrzymania zadowalającej odpowiedzi w ciągu dziewięćdziesięciu (90) dni, można skontaktować się z Commissariat aux Assurances (luksemburski organ nadzoru upoważniony do rozpatrywania wniosków o pozasądowe rozstrzygnięcie skargi), zgodnie z procedurami określonymi na stronie internetowej Commissariat aux Assurances

W sytuacji nieuwzględnienia reklamacji, przysługuje Państwu również prawo do złożenia wniosku o rozpatrzenie sprawy przez polskiego Rzecznika Finansowego. Ponadto mają Państwo możliwość skierowania skarg do polskiego organu nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego, pocztą na następujący adres: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa oraz prawo do wniesienia sprawy do właściwego sądu.

Nasze Zasady zarządzania skargami można znaleźć pod tym linkiem: 

Complaint management policy pdf - 152 KB