Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Opodatkowanie
Baloise Vie Luxembourg Opodatkowanie
Opodatkowanie

Luksemburskie umowy ubezpieczenia na życie są podatkowo neutralne dla osób niebędących rezydentami Luksemburga. Dotyczy to wszelkich zmian w wysokości wartości umów, składek, a także wypłaty należności beneficjentom umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Zgodnie z przepisami luksemburskiego prawa, w przypadku umów ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, odsetki, dywidendy oraz wzrost aktywów podlegają reinwestowaniu bez opodatkowania. 

Prawem właściwym w zakresie opodatkowania jest prawo kraju rezydencji ubezpieczających oraz ich beneficjentów. Zachęcamy do kontaktu z nami w celu otrzymania dokumentu informacyjnego „Informacje podatkowe”.

Ubezpieczenia na życie podlegają uprzywilejowanemu traktowaniu w większości europejskich krajów. Luksemburskie umowy ubezpieczenia na życie toworzone są w taki sposób aby zapewniona była zgodność  z przepisami prawno-podatkowymi obowiązującymi w kraju ubezpieczającego.

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej