Deutschland
International
España
Belgique
France
Italia
België
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Deutschland
International
España
Belgique
France
Italia
België
Nederland
Polska
Portugal
Levensverzekeringen en Vrijheid van dienstverlening
Baloise Vie Luxembourg Levensverzekeringen en Vrijheid van dienstverlening
Vrijheid van dienstverlening

Binnen de derde Europese richtlijn over levensverzekeringen is de regeling voor de Vrijheid van dienstverlening ingevoerd met als doel eengemeenschappelijkeverzekeringsmarkt tot stand te brengen.

Deze richtlijn verleent aan elke goedgekeurde in een EU-lidstaat gevestigde verzekeringsmaatschappij de mogelijkheid om door middel van een Europees paspoort, haar activiteiten ook in andere EU-landen te ontplooien, zonder zich er daadwerkelijk te moeten vestigen.

Zo kan een cliënt die in een EU-lidstaat woont, een levensverzekeringscontract afsluiten bij een verzekeraar die in een ander EU-lidstaat is gevestigd. Hierbij moeten zowel de onderschrijver als de verzekeraar voldoen aan verschillende, vooral juridische en fiscale, voorwaarden.

De derde richtlijn heeft alduseen daadwerkelijke Europese levensverzekeringsmarkt mogelijk gemaakt en heeft de consument toegang gegeven tot een veel breder productprogramma, dat beter past bij zijn specifieke behoeften.

Veel verzekeraars kozen Luxemburg als bruggenhoofd voor de distributie van hun producten over heel Europa in het kader van de Vrijheid van dienstverlening. Hieruit blijkt dat er voldoende knowhow aanwezig is en dat het kader als gunstig wordt ervaren.

Tegenwoordig zijn verzekeringen afgesloten in Vrijheid van dienstverlening goed voor het grootste deel van de Luxemburgse verzekeringsmarkt. Ruim 80% van de op de Luxemburgse markt afgedragen verzekeringspremies hebben hierop betrekking.

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie