Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
De belangrijkste pijlers van de levensverzekering
Baloise Vie Luxembourg De belangrijkste pijlers van de levensverzekering

Luxemburgse levensverzekeringen zijn een beleggingsconcept waarin de verzekeringsdekking wordt gecombineerd met vermogensbeheer en successieplanning, in overeenstemming met de juridische en fiscale regels die gelden in het land waarin de onderschrijver woont.

Een levensverzekering is...

 • Een compleet vermogensinstrument: bij een levensverzekeringscontract is het vanaf de onderschrijving mogelijk om de begunstigde(n) van het contract vrij te kiezen. Zo kan de onderschrijver in de begunstigdenclausule:
  • rechtstreeks een erfgenaam of een derde aanwijzen (in overeenstemming met de wetgeving in het land waar de onderschrijver woont);
  • verschillende en/of elkaar opvolgende begunstigden aanwijzen;
  • toekomstige kinderen aanwijzen;
  • levende of vertegenwoordigde begunstigden aanwijzen;
  • verschillende bedragen per begunstigde vastleggen.
 • Een krachtig instrument voor successieplanning: dankzij het specifieke juridische kader, de Europese, respectievelijk internationale erkenning en de grote vrijheid om begunstigden aan te wijzen, is een levensverzekeringscontract een uitstekend instrument voor vermogensoverdracht en successieplanning. De onderschrijver kan bepalen op welk moment hij de vermogensbestanddelen overdraagt en welke controle hij hier zelf over wil behouden.

Een Luxemburgs levensverzekeringscontract is dus een uitstekend instrument voor cliënten die een oplossing op maat wensen. Het is de enige beleggingsformule waarmee het mogelijk is om in geval van overlijden begunstigden te kiezen, terwijl het kapitaal buiten de nalatenschap om wordt overgedragen. Daarnaast gelden er voor levensverzekeringen in de meest Europese landen gunstige fiscale voorwaarden.

Tot slot is het door het brede scala aan mogelijke financiële oplossingen mogelijk om aan de specifieke doelstellingen van elke cliënt te voldoen, hetzij met een selectie van meerdere beleggingsfondsen (externe fondsen), een intern collectief fonds of een intern gepersonaliseerd fonds; voor bepaalde cliënten is ook discretionair beheer een optie.

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie