Belgique België Deutschland France International Italia Polska Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Tajemnica zawodowa
Baloise Vie Luxembourg Tajemnica zawodowa
Tajemnica zawodowa

Luksemburskie prawo kładzie silny akcent na kwestię tajemnicy zawodowej. Dotyczy ona firm ubezpieczeniowych, przedsiębiorstw zarządzania majątkiem, banków, etc.

Uczestnicy luksemburskiego sektora ubezpieczeniowego zobowiązani są do dochowania tajemnicy zawodowej w celu ochrony prywatności klientów. Prawo nakazuje towarzystwom ubezpieczeniowym oraz ich pracownikom „zachować poufność wszelkich informacji powierzonych im w kontekście działalności zawodowej”.

Jakiekolwiek naruszenie tego obowiązku może prowadzić do konsekwencji karnych i nałożenia sankcji.

Pracownicy Baloise Vie Luxembourg S.A są w pełni świadomi i odpowiedzialni za dochowanie tajemnicy zawodowej. Ponadto zobowiązani są do zachowania czujności wobec jakichkolwiek możliwych naruszeń tajemnicy zawodowej przez podmioty zaangażowane w zarządzanie umowami ubezpieczenia.

Należy jednak pamiętać, że obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej spoczywający na ubezpieczycielu nie jest bezwzględny. Prawo przewiduje okoliczności, w których tajemnica zawodowa zostaje uchylona lub nie ma obowiązku jej zachowywania. Ma to miejsce głównie w przypadku współpracy z zagranicznymi organami w zwalczaniu praktyk prania brudnych pieniędzy i finansowania działań o charakterze terrorystycznym, ale również w kontekście automatyzacji wymiany informacji (od 1 stycznia 2017 roku, w kontekście danych dot. umów ubezpieczenia na życie od 1 stycznia 2016).

Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej
Dowiedz się więcej