Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (dla partnerzy) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
FAQ
Baloise Vie Luxembourg FAQ
FAQ
Czym jest CRS - Common Reporting Standard (Jednolity Standard Raportowania)?

Jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania wypracowany przez OECD oraz G20, przyjęty 20 Października 2014 roku przez wszystkie kraje członkowskie OECD i G20. CRS zapewnia wymianę informacji finansowych dotyczących klientów (zarówno osób fizycznych, jak i prawnych) w sytuacjach, w których klient jest rezydentem innego kraju, niż świadczący usługi. Informacje zgłaszane są co roku. Większość krajów podjęło się implementacji standardu CRS, w roku 2017 do ich grona dołączył także Luksemburg.

Jakie zobowiązania nakłada na ubezpieczających standard CRS?

Każdy ubezpieczający oraz beneficjent (w momencie wypłaty świadczenia) zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o rezydencji podatkowej i statusie podatkowym w USA dla potrzeb automatycznej wymiany informacji oraz dla potrzeb ustawy FATCA – "Formularz identyfikacji podatkowej" w celu wskazania właściwej rezydencji podatkowej.

W kontekście ubezpieczeń na życie podczas trwania umowy Ubezpieczający musi niezwłocznie poinformować towarzystwo ubezpieczeniowe o jakichkolwiek zmianach w rezydencji podatkowej. W takim przypadku należy wypełnić nowy formularz oświadczenia.

Jakie typy umów obejmuje standard CRS?

Standard CRS obejmuje umowy ubezpieczeń na życie oraz kapitalizacji.

Kiedy miało miejsce pierwsze przekazanie informacji przez Luksemburg w ramach CRS?

Pierwsza wymiana informacji w ramach CRS w Luksemburgu miała miejsce 30 czerwca 2017, pomiędzy przedsiębiorstwami bankowymi i ubezpieczeniowymi, a luksemburskimi organami podatkowymi, które we wrześniu 2017 przekazały te informacje odpowiednim instytucjom państw zagranicznych. Informacje takie mają być przekazywane corocznie, w tym samym terminie.