Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Discretie/beroepsgeheim
Baloise Vie Luxembourg Discretie/beroepsgeheim
Beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is verankerd in de Luxemburgse wetgeving. Het is van toepassing op verzekeringsmaatschappijen, maar ook op vermogensbeheermaatschappijen, banken enz.

Alle partijen binnen de Luxemburgse verzekeringssector zijn aan het beroepsgeheim gebonden, teneinde de privacy van de cliënt te waarborgen. Zo eist de wet van verzekeringsmaatschappijen en hun medewerkers dat zij "vertrouwelijke informatie verkregen in het kader van hun beroepsactiviteiten geheim houden".

Bij een inbreuk op het beroepsgeheim kunnen er strafrechtelijke maatregelen volgen of andere sancties worden opgelegd.

Alle medewerkers van Baloise Vie Luxembourg S.A. zijn op de hoogte van en verantwoordelijk voor hun verplichtingen ten aanzien van het beroepsgeheim. Zij doen er alles aan om een inbreuk door om het even wie die bij het contractbeheer is betrokken, te vermijden Het beroepsgeheim van de verzekeraar is overigens niet absoluut. De wet voorziet bepaalde uitzonderingen waarbij het beroepsgeheim niet of niet meer van toepassing is, in het bijzonder ten opzichten van nationale en buitenlandse autoriteiten. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de strijd tegen witwaspraktijken en de voorkoming van het financieren van terrorisme. Daarnaast zijn uitzonderingen van toepassing in het kader van de voor de nabije toekomst (vanaf 1 januari 2017 voor gegevens over verzekeringscontracten vanaf 1 januari 2016)  overeenkomen automatische uitwisseling van gegevens.

Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie