Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws Het einde van de Kaasroute is gestemd !
Mathilde Pourplanche - Wealth planner 11 december 2020
Op 17 juni van dit jaar is een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten om de registratie van buitenlandse notariële akten verplicht te stellen. Vandaag is er over deze wet gestemd, en deze zal vanaf 15 december aanstaande van kracht worden voor alle schenkingen.

Wettelijk kader voor schenkingen - herinnering

In principe moet een schenking de vorm hebben van een authentieke akte, en dus worden geregistreerd, wat leidt tot het innen van schenkingsrechten.
Bij wijze van uitzondering hoeven drie soorten schenkingen niet voor een notaris te gebeuren:

  • de handgift: «van hand tot hand»;
  • de indirecte schenking: een neutrale daad, die geen zichtbare schenking bevat;
  • de verkapte schenking: een akte onder bezwarende titel die een schenking verbergt.

Wanneer een Belgische ingezetene echter roerende goederen wil schenken waarbij voor de rechtsgeldigheid een notariële akte nodig is, dan kan deze schenking ook gebeuren voor een buitenlandse notaris met dezelfde juridische geldigheid, zonder dat er registratierechten moeten worden betaald.
Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik.
Belangrijk: een levensverzekeringscontract biedt dezelfde technische voordelen als een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik, zonder tussenkomst van een notaris.

Waarom een buitenlandse notaris?

Wanneer het van essentieel belang is dat de schenking wordt geformaliseerd door een authentieke akte, kunnen de partijen geneigd zijn te kiezen voor een buitenlandse notaris. De reden hiervoor is dat de buitenlandse notaris aan de formele eis van de schenking zal voldoen, zonder dat de schenkingsrechten verschuldigd zijn. De schenking is dus rechtsgeldig en alleen het honorarium van de notaris moet worden betaald.
Men mag echter niet vergeten dat de Belgische wetgeving bepaalt dat er geen successierechten verschuldigd zijn op voorwaarde dat de schenkingsrechten zijn betaald of dat de schenking ten minste 3 jaar (of 7) geleden heeft plaatsgevonden.

Nieuwe wet van 3 december 2020 tot wijziging van het Wetboek van Registratie- Hypotheek- en Griffierechten met het oog op het verplicht stellen van de registratie van buitenlandsen notariële akten.

Voortaan schrijft het Wetboek van Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten voor dat alle notariële akten, zelfs buitenlandse, moeten worden geregistreerd  in België, en dit voor alle authentieke akten die vanaf 15 december 2020 zijn opgesteld. Deze verplichting tot registratie van buitenlandse akten geldt voor de partijen bij de schenking en niet voor de buitenlandse notaris (in tegenstelling tot de Belgische notariële akten).

De gewesten zullen zelf moeten beslissen of deze registraties aan schenkingsrechten moeten worden onderworpen.

Desalniettemin is er voor een schenking in het kader van een levensverzekering geen authentieke akte nodig.

Een levensverzekering blijft dus een voordelig instrument bij successieplanning.

Overzicht van de schenkingsrechten (voor roerende schenkingen)

 

Brussel

Wallonië

Vlaanderen

In de rechte lijn, echtgenoten of samenwonenden

3% 3,3% 3%

Broers, zussen, ooms, tantes, neven, nichten.

7% 5,5% 7%

Andere.

7% 5,5% 7%

 

Het einde van de Kaasroute is gestemd ! pdf - 69 KB