Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws Uitbreiding van de Belgische beurstaks naar de “buitenlandse tussenpersonen”
Mathilde Pourplanche - Legal & Tax Department 6 juni 2017
Samenvatting van de aangebrachte wijzigingen aan de Belgische beurstaks sinds de programmawet van 25 december 2016.

De uitbreiding van de beurstaks heeft veel vragen opgeroepen, op dewelke de Federale Overheidsdienst Financiën heeft trachten te antwoorden op haar webpagina.

Desondanks, vindt u hieronder een samenvatting van de grote wijzigingen die, belangrijk punt, in geen geval van toepassing zijn op de verzekeringscontracten.

1. Historiek

Tot 1 januari 2017, werd een Belgische beurstaks geheven op elke koop en verkoop van bepaalde beurstransacties, gesloten of uitgevoerd in België.

Haar percentage varieert volgens het type active:

  Obligaties Aandelen Kapitalisatiefondsen
Percentage 0,09 % 0,27 % 1,32 %

Plafonds per bestellling

Tot 1/01/17

650 € 800 € 2.000 €

Plafonds per bestelling Vanaf 1/01/17

1.300 €  1.600 €  4.000 €

 

2. Toepassingsgebieden

Sinds 1 januari 2017, heeft de beurstaks een ruimer toepassingsgebied, aangezien zij van toepassing is wanneer:

  • Een natuurlijke persoon, met gebruikelijke woonplaats in België, of een vennootschap of een Belgische dochteronderneming rechtstreeks of onrechtstreeks een order heeft doorgegeven aan een tussenpersoon die in het buitenland gevestigd is.

  • Een bestelling via een buitenlandse bankinstelling gaat of via een makelaar in buitenlandse roerende waarden.

  • Een beurstransactie wordt aangeboden via internet door buitenlandse tussenpersonen.

Tenzij de persoon of vennootschap aantoont dat de taks al zou betaald zijn.

3. Werking

Er zijn twee mogelijke schema’s:

  1. De buitenlandse tussenpersonen vervullen de verplichting en de persoon die de bestelling doet moet ze niet meer vervullen. Zij moeten dan de verklaring en de betaalverplichtingen vervullen uiterlijkop de laatste werkdag van de maand volgend op de maand gedurende dewelke de bestellingen hebben plaatsgevonden.
  2. De personen of de vennootschappen die een bestelling doen, vervullen zelf de verplichting. Dit dient uiterlijk uitgevoerd te worden op de laatste werkdag van de tweede maand volgend op de maand waarin de orders hebben plaatsgevonden.

Het Ministerie van Financiën heeft de termijn verlengd:

  • De termijn voor de buitenlandse tussenpersonen om de verklaring en de betalingsverplichtingen te vervullen voor de bestellingen gedurende de periode van januari 2017 tot april 2017, werd verlengd tot 30 juni 2017.

  • De termijn voor de personen en vennootschappen die zich zelf bezig houden met de verplichtingen, de periode van januari 2017 werd verlengd tot maart 2017 .

Lees binnenkort ons volgende "expertise-punt" over "de hervorming van de Belgische successierechten"

Uitbreiding van de Belgische beurstaks naar de “buitenlandse tussenpersonen” Uitbreiding van de Belgische beurstaks naar de buitenlandse tussenpersonen pdf - 565 KB