Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (for partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (for partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
KID (Key Information Documents) KID Sverige

KID granskas en gång om året, se den senaste versionen som finns tillgänglig på vår hemsida (www.baloise-life.com/kid). Om KID eller webbplatsen inte är tillgänglig, vänligen kontakta oss på adress: priips@baloise.lu.

KID Generic
KID Product name
KID ProFolio
Specific Information Document
KID Product name
KID Aterhallsam
KID Defensiv
KID Balanserad
KID Dynamisk
KID Aggressiv
KID Reducerad likviditets EUR
KID Reducerad likviditets USD