Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Blog & Nieuws Het post-Covid tijdperk of de komst van de digitale communicatie
12 november 2020
De huidige pandemieperiode en de lockdown die enkele maanden geleden plaatsvond, hebben Bâloise Vie Luxemburg (hierna "Bâloise" genoemd) de gelegenheid geboden om alle ontwikkelingen op het gebied van de digitalisering te bespoedigen.

Het digitale platform: Bâloise Wealth Manager

Meer dan een jaar geleden lanceerde Bâloise een nieuwe versie van haar digitale platform, uitsluitend gewijd aan  haar partners: Bâloise Wealth Manager.

Bâloise beschikte al jaren over een digitaal platform voor haar partners. Dit platform werd met name in de zomer van 2019 volledig herzien en geïntroduceerd bij een aantal testgebruikers om in september over het gehele partnerbestand uitgerold te worden. Dit platform is nu beschikbaar voor al onze tussenpersonen op al onze doelmarkten en wordt door meer dan 80% van onze actieve partners gebruikt.

De huidige versie van Bâloise Wealth Manager biedt onder andere de functionaliteiten om :

  • De verschillende statusrapporten (contracten en investeringen inclusief de onderliggende activa in het kader van een geïndividualiseerd fonds) te raadplegen, en de samenvattingen van de contracten te bewerken;
  • Toegang te hebben tot alle contractuele documentatie: bijzondere voorwaarden, aanvullende documenten, jaaroverzicht ;
  • Toegang te hebben tot partnerinformatie: rapportage van de commissies, overzichten en certificaten ;
  • Om over alle bijgewerkte precontractuele documentatie te beschikken, inclusief de catalogus van fondsen en producten;
  • De meest recente commerciële documenten te bekijken.
Snellere processen dankzij de elektronische handtekeningen

De Covid-19-pandemie heeft aangetoond dat bepaalde reeds geplande ontwikkelingen moesten worden versneld om de digitale communicatie tussen Bâloise en haar partners te vergemakkelijken.

 

Met het oog hierop is de elektronische handtekening zeer actief geïmplementeerd in Frankrijk, België en Portugal.

Het is dus mogelijk voor de betrokkenen in deze markten om alle aanvragen die aan de maatschappij moeten worden bezorgd op een eenvoudige en uiterst veilige manier elektronisch te ondertekenen, of het nu gaat om de klant, de partner of de maatschappij, op voorwaarde dat aan bepaalde vereisten wordt voldaan.

Om de verwerking en het beheer van elektronische handtekeningen te vergemakkelijken, overweegt Bâloise bovendien om oplossingen van haar partners te aanvaarden, op voorwaarde dat deze voldoen aan de eisen van de maatschappij.

Transparantie naar onze klanten toe

Om nog meer tegemoet te komen aan de behoefte van onze klanten aan transparantie is de “Bâloise MyWealth” applicatie ook beschikbaar voor onze klanten. Onze partners hebben binnenkort tevens de mogelijkheid om klanten direct in te schrijven in de applicatie.

Deze toepassing geeft klanten rechtstreeks toegang tot alle contractinformatie (zoals contractwaarde, onderliggende waarden, enz.), evenals tot alle documenten met betrekking tot hun contract en de contactgegevens van hun tussenpersoon.

Deze applicatie is momenteel beschikbaar voor alle klanten in alle markten die het als eerste willen testen.

Versnelling van de ontwikkelingen

Bâloise wil het aanbod van functionaliteiten voor haar partners uitbreiden, zodat het in het eerste kwartaal van 2021 mogelijk zal zijn om het digitale platform te gebruiken:

  • Om online portefeuilleherschikkingen te doen;
  • Om de status van nieuwe zaken en de voortgang van buyouts stap voor stap te monitoren terwijl onze interne afdelingen werken.

In het eerste semester van 2021 zal het inschrijvingsproces ook volledig gedigitaliseerd worden via het digitale platform.

Het digitale platform van Bâloise biedt bijgevolg veilige, 24u/24u toegang tot portefeuille-informatie. Bâloise wil haar partners de grootst mogelijke transparantie bieden en werkt hard aan de nodige ontwikkelingen om het contractbeheer te vergemakkelijken en de verschillende processen te vereenvoudigen. Er zullen nieuwe functionaliteiten aan het platform worden toegevoegd en we houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen.

Als u een Bâloise partner bent, maar nog geen toegang hebt tot “Baloise Wealth Manager”: registreer u hier.