Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Baloise Wealth Manager (voor partner) Link öffnet in einem neuen Tab Logout
Belgique
België
Deutschland
España
France
International
Italia
Nederland
Polska
Portugal
De bescherming van de verzekeringnemer
Baloise Vie Luxembourg De bescherming van de verzekeringnemer
De veiligheidsdriehoek en absolute voorrang

Luxemburg biedt onderschrijvers op een levensverzekeringscontract bij een Luxemburgse verzekeringsmaatschappij unieke zekerheden en bescherming.

Deze in Europa unieke bescherming van de verzekeringnemers staat bekend als de "veiligheidsdriehoek" en waarborgt de juridische en fysieke scheiding tussen de activa van de onderschrijver enerzijds en de activa van aandeelhouders en andere schuldeisers van de verzekeraar anderzijds.

In de praktijk betekent dit dat de aan de levensverzekeringscontracten verbonden activa (die "Technische voorzieningen" worden genoemd) afzonderlijk van de andere verplichtingen van de maatschappij worden gedeponeerd bij een vooraf door de toezichthouder, het Commissariat aux Assurances, goedgekeurde depotbank.

De "veiligheidsdriehoek" wordt gerealiseerd door ondertekening van een overeenkomst door drie partijen, de verzekeringsmaatschappij, de depotbank en de Luxemburgse toezichthouder voor de verzekeringssector, het Commissariat aux Assurances.

Elk trimester controleert het Commissariat aux Assurances deze scheiding van de activa. Bij financiële moeilijkheden van de verzekeraar kan de toezichthouder de rekeningen blokkeren om zo de rechten van de verzekeringnemers te beschermen.

Daarnaast genieten de verzekeringnemers de absolute voorrang boven alle andere schuldeisers van de maatschappij. Zij staan op de eerste plaats als het gaat om de rechten op de activa die de technische voorzieningen vertegenwoordigen. Dit eersterangs privilege kan, afhankelijk van de overige betrokkene aanspraken, een andere uitwerking hebben. Deze voorrang voor de verzekeringnemer geldt boven alle andere schuldeisers. Hierdoor kunnen cliënten in geval van een faillissement van de verzekeringsmaatschappij, bij voorrang de tegoeden die gekoppeld zijn aan hun verzekeringscontract, terugvorderen.

Voor meer informatie: De veiligheidsdriehoek pdf - 62 KB
Meer informatie
Meer informatie
Meer informatie